O nas

Niepubliczne Przedszkole "Chatka Małolatka" w Sidzinie

Niepubliczne przedszkole „Chatka Małolatka” w Sidzinie.

Nasze przedszkole powstało nie tylko po to, aby nauczać dzieci, ale również by stymulować w nich chęć badania i poznawania świata, by rozbudzać ciekawość poznawczą.

Przedszkole tworzy zespół specjalistów, których połączyła miłość do dzieci oraz pasja do wykonywania zawodu związanego z wychowaniem i kształceniem najmłodszych. Wykwalifikowana i życzliwa kadra, nowoczesne i komfortowe sale do nauki i zabawy pozwalają nam wykorzystać bardzo twórczo i kreatywnie czas dzieci, jaki spędzają w Chatce Małolatka.  Zadaniem naszego przedszkola jest także kształtowanie kultury technicznej u dzieci oraz wprowadzenie wychowanków w tajniki wiedzy i umiejętności z zakresu świata pracy i techniki, w sposób umożliwiający kontynuowanie tego procesu w szkole.  
Podczas pobytu w naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z zajęć rytmiczno-muzycznych, techniczno-konstrukcyjnych, przyrodniczych, z języka angielskiego, religii, logopedii i robotyki. W ciągu całego roku dzieci uczestniczą w ciekawych spotkaniach z gośćmi przedszkola, między innymi ze strażakami i policjantami. 
Przedszkole oferuje również niepowtarzalne wycieczki, które pokazują dzieciom, jak wygląda świat dookoła nich i uczy, jak z niego korzystać.

Nasza filozofia działania:

iągle pogłębiamy naszą wiedzę, by świadomie uczestniczyć w procesie wychowania naszych podopiecznych.

omo sapiens digital-dbamy o rozwój młodego człowieka w erze informatycznej, bo jak mawiał Albert Einstein żeby sprostać wyzwaniom przyszłości, trzeba zmienić swoją percepcję i wykształcić „cyfrową mądrość”.

sertywność i otwarcie na drugiego człowieka, są naszymi nadrzędnymi wartościami.

wórczy potencjał, drzemiący w każdym dziecku staramy się rozwinąć i wykorzystać najlepiej jak potrafimy.

ształcimy nasze dzieci, wyposażając je w niezbędną wiedzę w dalszym procesie nauczania oraz kształtujemy elementarne umiejętności i nawyki stanowiące o późniejszych szkolnych i życiowych sukcesach

bsolwenci naszego przedszkola chętnie nas odwiedzają i mamy nadzieję, że kiedyś do nas wrócą ze swoimi pociechami.

Facebook.com

Przedszkole zlokalizowane jest w Sidzinie na roli Kluskowej. Przedszkole oferuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.
Czesne wynosi tylko 200 zł i nie ma opłaty wpisowej!

Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.